Děti u zubaře
Zdvořilé upozornění

Názory zubních lékařů se různí. Zubní lékaštví není matematika a mnoho cest je správných. Náš web slouží v první řadě našim pacientům a poskytuje informace všeobecné a zjednodušené. Pokud tedy nejste našim pacientem a rady vašeho zubního lékaře jsou s naším webem ve zdánlivém rozporu, řiďte se jednoznačně tím, co říká váš lékař. Rady od něj jsou vám šité na míru.

Náš zjednodušující web

Dávno znáte většinu toho, co najdete na našem webu. A bude se Vám zdát, že jsme to se zjednodušováním a polopatizmem přehnali. Ale zadržte! V žádném případě naše pacienty nepodceňujeme! Jenom chceme, aby byl náš web srozumitelný co nejširšímu okruhu lidí – včetně dětí.

Nevyhnutelně Vám tak řada informací přijde banální. Toho jsme si dobře vědomi. Neslevíme ale a sázíme se, že i tak na našem webu najdete něco užitečného. Navíc věci, které Vám připadnou samozřejmé, mohou někomu jinému otevřít oči a obráceně. Ze zkušeností víme, že nejvíce nejasností panuje kolem základních otázek – právě proto, že se lidé ostýchají zeptat.

Abychom předešli nedorozuměním, je tu pro Vás naše webová stránka. Rádi přivítáme jakékoli Vaše připomínky, které povedou k jejímu vylepšení.

A pokud si přejete, abychom Vás i my zahrnuli cizojazyčnou lékařskou terminologií, stačí říct – to nebude problém.

 

 

ÚČINNÁ PREVENCE VŠE ZJEDNODUŠÍ

Dokud chodí dítě k zubaři jenom na prohlídky, je obvykle spolupráce bezproblémová. V čím vyšším věku se provádí léčebný zákrok, tím lepší je spolupráce dítěte a tím kvalitnější ošetření. NEDÁVEJTE DĚTEM SLADKOSTI, SLAZENÉ NÁPOJE, DŽUSY A MED V OBDOBÍCH MEZI HLAVNÍMI JÍDLY.

NESTRAŠTE DÍTĚ ZUBAŘEM

Ničemu nepomůže, budete-li dítěti vyprávět o špatných zkušenostech Vašich nebo někoho jiného. Ať si udělá názor na zubaře samo. Když budete dítěti hrozit, že si musí čistit zuby, jinak přijde zubař a zuby vytrhne, spolupráci dítěte se zubaři na léta spolehlivě znemožníte. Doporučujeme tuto věc vysvětlit i lidem v rodině a okolí.

PŘIROZENÝ STRACH Z NEZNÁMA TLUMTE UVOLNĚNÝM CHOVÁNÍM

Doporučujeme návštěvu nenápadně začlenit do denního programu (Nejdříve půjdeme nakoupit, pak ti zubař spočítá zoubky a pak půjdeme k babičce, apod.) Je lepší, doprovází-li dítě jen jeden člen rodiny. Děti doprovázené maminkou většinou spolupracují lépe než děti doprovázené tatínkem.

OD 18 MĚSÍCŮ VĚKU VEZMĚTE DÍTĚ KAŽDÉHO PŮL ROKU NA PROHLÍDKU

Pokud k první zkušenosti dítěte se zubařem dojde až při bolestech, spolupráce je špatná.

NEŽÁDEJTE OŠETŘENÍ BĚHEM PROHLÍDKY

Pokud bude mít dítě jistotu, že se během prohlídek zákroky nedělají, nebude se bát na prohlídky chodit. Za cestu navíc to rozhodně stojí.

NA PŘÍPADNÝ ZÁKROK DÍTĚ PŘIPRAVTE

My dítěti během prohlídky stručně vysvětlíme, jak bude ošetření probíhat. Bude-li se Vás ptát, podobným způsobem mu to znova vysvětlete. Je dobré, když dítě pochopí, že se zákrok dělá pro jeho dobro a že i když zubní zákrok není zábava, je to ta nejlepší možnost.

DÍTĚTI NELŽETE

Nemůžete například vědět, že zákrok nebude bolet, protože bolest se nedá měřit a nevíte, jak dítě vlastně chápe slovo “bolet”. I nebolestivý zákrok bývá nepříjemný a zmíníte-li bolest, může dítě jakýkoli nepříjemný vjem jako bolest interpretovat a bude se cítit podvedené. O bolesti sami od sebe nemluvte.

Když neznáte odpověď na otázku dítěte, řekněte, že nevíte. Znáte-li odpověď, odpovězte po pravdě a bez příkras.

UJISTĚTE DÍTĚ, ŽE BUDE S VÁMI, ŽE BUDE V BEZPEČÍ A ŽE BUDEME NA JEHO NÁZOR BRÁT OHLED

Vaše dítě ošetříme jedině po dobrém.

STŮJ CO STŮJ JE TŘEBA PŘEDEJÍT ŠPATNÉ VZPOMÍNCE NA ZUBNÍ OŠETŘENÍ

Vytvořit dobrý vztah mladého pacienta k zubním lékařům je důležitější než třeba výplň dočasného zubu. Někdy je lepší rezignovat na ošetření, a vytvořit tak podmínky spolupráce pro ošetření stálých zubů v budoucnu.

OČEKÁVÁME, ŽE NÁM S OŠETŘENÍM VAŠEHO DÍTĚTE POMŮŽETE,

zejména tím, že jej přimějete ke spolupráci. Ostatně jste to Vy, kdo zná Vaše dítě nejlíp.